איך מתקבלים

איך מתקבלים

אשפוז במרכז רפואי שיקומי 'רעות'

מי זכאי לאשפוז?

 • חברי כל קופות החולים: מאוחדת, כללית, לאומית, מכבי
 • בעלי ביטוח של חברות ביטוח פרטיות: הראל, איילון, הפניקס וכו'
 • אנשים המופנים על ידי גורמים ציבוריים: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, צה"ל וכד'
 • מטופלים פרטיים

שימו לב! מימון קופות החולים נעשה באמצעות טופס 17. הקופה המבטחת עשויה לדרוש השתתפות עצמית של המשפחה.

הליך הרשמה והחלטה על קבלה

 • הגורם המפנה שולח למשרד הקבלה, באמצעות פקס, סיכום ביניים של המחלה או מכתב שחרור ממקום האשפוז האחרון של החולה.
 • ועדה של המרכז הרפואי בוחנת כל פנייה, ומחליטה אם לאשפז את הפונה, ובאיזה מסלול אשפוז.
 • נציגת המרכז מודיעה לגורם המפנה או למשפחה על ההחלטה.
 • אם החולה התקבל לאשפוז, הנציגה שלנו מתאמת יום הגעה, ומזמינה אמבולנס במידת הצורך.

הליך קבלת חולה לאשפוז

כשחולה מגיע לאשפוז, מתבצע נוהל קבלת חולה:

 • שיחה עם הצוות הרפואי במחלקה
 • פגישה עם עובד סוציאלי
 • קבלה אדמיניסטרטיבית במשרד הקבלה: מסירת פרטים אישיים של החולה ושמות אנשי קשר, חתימה על טפסי הקבלה והסדרת ההתחייבות הכספית. שימו לב: יש להצטייד בתעודת זהות של החולה.

שחרור

ההודעה על השחרור הצפוי ניתנת לחולה ולמשפחתו מספר ימים לפני המועד. הצוות מספק להם הנחיות להמשך הטיפול בקהילה והפנייה לגורמים רלוונטיים. ביום השחרור נמסרים להם סיכומי מחלה מתחומי הרפואה, הסיעוד ומקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, רפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, תזונה ודיאטה ופסיכולוגיה).

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדינו בטלפון: 6383662- 03; פקס: 6383646 - 03


אשפוז יום שיקומי / טיפול אמבולטורי

מי זכאי לטיפול?

 • חברי כל קופות החולים והחברות המבטחות: מאוחדת, כללית, לאומית ומכבי
 • בעלי ביטוח של חברות ביטוח פרטיות: הראל, איילון, הפניקס וכו'
 • אנשים המופנים על ידי גורמים ציבוריים: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, צה"ל וכד'
 • מטופלים פרטיים

שימו לב! מימון קופות החולים נעשה באמצעות טופס 17. הקופה המבטחת עשויה לדרוש השתתפות עצמית.

הליך הרשמה והחלטה על קבלה

 • הפונה קובע תור במשרד הקבלה, טלפון: 03-6383679, ומוסר את פרטיו האישיים.
 • ביום הביקור מגיע הפונה למזכירות כדי לאמת את הפרטים האישיים, לפתוח תיק רפואי, ולהסדיר את התשלום.
 • הפונה נבדק על ידי רופא שיקומי.

הליך קבלת חולה

עם קבלתו לאשפוז יום שיקומי עובר המטופל הערכה כוללנית ע"י כל אחד מהגורמים המטפלים. בתוך כשבוע  מתקיימת ישיבת צוות, שבה בוחן הצוות המטפל את הממצאים, מגדיר מטרות תפקודיות מדויקות לטווח הקצר והארוך, ובונה למטופל תוכנית שיקום אישית.

שחרור

כמה ימים לפני תום תקופת השיקום מקבל המטופל הודעה על סיום הטיפולים במסגרת אשפוז יום שיקומי. כל הגורמים המטפלים – רפואיים, סיעודיים ופרא-רפואיים - מכינים מכתבי סיכום, והמטופל משתחרר להמשך טיפול בקהילה.