זכויות המטופל

זכויות המטופל

תקופת האשפוז אינה חוויה קלה לחולה ולמשפחתו. המטופל נדרש להתרגל למצב חדש ולסביבה חדשה, לשתף פעולה ,ולהשקיע כוחות ותעצומות - פיזיות ונפשיות – בתהליך השיקומי. בני המשפחה, מצדם, נדרשים להעניק למאושפז תמיכה וסיוע.

צוות המרכז הרפואי רואה בכול מטופל שותף פעיל בתהליך הטיפול וההחלמה. לכן אנו מייחסים חשיבות רבה לקשר טוב, להבנה הדדית ולשיתוף פעולה מלא בין המטופל לאנשי הצוות המטפלים בו.

כדי שנוכל ביחד להשיג את המירב והמיטב במהלך האשפוז, אנו מגישים לכם כאן מידע על מכלול הזכויות והחובות של המטופל והמשפחה.

לידיעתכם: הסכמה לטיפול היא תנאי הכרחי לטיפול רפואי. מלוא המידע העדכני לגבי האבחנה והטיפול יימסר לכם על ידי הצוות המטפל.

זכויות המטופל

 1. הטיפול הרפואי מוענק לכל חולה ללא אפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא וכו'. הטיפול ניתן בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. במקרי חירום ו/או במקרה הצורך יועבר המטופל להמשך טיפול בבית חולים כללי.
 2. הנך זכאי לקבל טיפול נאות - הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת היחס האנושי.
 3. הנך זכאי לקבל מידע בדבר זהותו ותפקידו של איש הצוות המטפל בך.
 4. הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת לעניין הטיפול בך. אנו בבית החולים נסייע לך לממש את זכותך זו.
 5. הנך זכאי לקבל במהלך אשפוזך מידע מלא ומפורט לגבי מצבך הבריאותי, הטיפול בך והבדיקות שבוצעו - כולל סיכום מפורט בכתב והעתקים של המסמכים בתיקך הרפואי, לרבות צילומי רנטגן. חלק משכפול המידע כרוך בתשלום, עפ"י נהלי משרד הבריאות.
 6. הנך זכאי לשיתוף פעולה מלא של המטפלים בך, כולל העברת מידע מלא, בעת העברתך להמשך טיפול במוסד אחר.
 7. הנך זכאי שכבודך ופרטיותך יישמרו במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי. כמו כן הנך זכאי לבקש נוכחות של אדם נוסף בעת בדיקת רופא/טיפול וכו'.
 8. כל עובדי ומטפלי בית החולים מחויבים בשמירת סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע לחולה המאושפז בביה"ח או שהשתחרר לביתו.
 9. מטפל רשאי למסור מידע רפואי לאדם אחר רק אם החולה נתן את הסכמתו לכך, או שחלה על המטפל חובה למסור מידע על פי חוק, לבקשת החברה המממנת, או לשם הבטחת המשך הטיפול הרפואי.
 10. חובות המטופל והמשפחה
 11. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם, כדי שנוכל להבטיח למאושפזים תנאים נאותים ואווירה נעימה. אנא הקפידו למלא את חובותיכם:
 12. מיסרו כל מידע רפואי לצוות המטפל.
 13. הקפידו על שעות הביקור, המשתנות ממחלקה למחלקה. לקבלת מידע מדויק אנא פנו לאח/ות האחראי/ת במחלקה.
 14. אנא אל תכניסו דברי מזון לתוך שטח בית החולים – בשל שיקולי כשרות והתאמת התזונה להנחיות הרפואיות.
 15. בכל מחלקה ניתן לקבוע פגישות אישיות עם רופאי המחלקה ו/או העובד הסוציאלי ו/או האח/ות האחראי/ת. אנא תאמו את הפגישות באופן אישי.
 16. על פי חוק, חל איסור לעשן בבית החולים. מותר לעשן במקום המוקצה לכך בחצר בית החולים.
 17. אנא הקפידו על השקט כדי לאפשר לחולים אחרים לנוח.
 18. לכל מחלקה יש נהלי עבודה המיוחדים לאופיה ולצורכי המאושפזים. לא ניתן להבטיח לחולה מקום מסוים במחלקה. הניוד במחלקה מבוסס על צרכים רפואיים של החולים. בכל מקרה של אי הבנה, בקשה מיוחדת ו/או ציפייה שלא התגשמה, אנא פנו ראשית כל לצוות המטפל. אנו משוכנעים שהצוות יעשה כמיטב יכולתו כדי לתת לכם מענה במסגרת נהלי המחלקה.
 19. כאשר מתקבלת החלטה על תום האשפוז, המטופל חייב לעזוב את המרכז הרפואי שיקומי.