הנהלת המרכז

הנהלת המרכז

 

ד"ר דב אלבוקרק 

מנהל מרכז רפואי שיקומי רעותד"ר שגית ארבל אלון 

סגנית מנהל בית חולים


 


ד"ר שמעון בורשטיין,
סגן מנהל בית החוליםליאורה הלר

מנהלת אדמיניסטרציה


יאנה ברג

גב. יאנה ברג

מנהלת הסיעוד

פולי קובדלה זיידפונדן,
ראש תחום תקשורת בבית החולים