חטיבה אמבולטורית

חטיבה אמבולטורית

 
דר אברהם לזרימנהל החטיבה לנפגעי מוח,
סגן מנהל המרכז הרפואי:
ד"ר אברהם לזרי
מומחה ברפואה פיזיקאלית ושיקום
כותרת:
תוכן
כותרת:
תוכן
טקסט לדוגמה